Skip to main content

Vanaf 1 januari 2024: wijziging voor de btw bij eigen bijdrage personeelsvoorziening of geschenken

Gepubliceerd op: woensdag 25 oktober 2023 | 10:50

Ontvangt u van uw werknemers of relaties een eigen bijdrage voor de personeelsvoorzieningen of relatiegeschenken? Tot 1 januari 2024 mag u deze eigen bijdrage (exclusief btw) nog aftrekken van de uitgaven.

Als de uitgaven op die manier onder het BUA drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) komen, mag u de btw over de uitgaven aftrekken.

Vanaf 1 januari 2024 komt hier verandering in. Vanaf die datum mag u, bij de berekening of het BUA drempelbedrag wordt overschreden, de eigen bijdrage niet meer aftrekken van de uitgaven. Het totaal van de uitgaven moet dan worden getoetst aan het drempelbedrag. Dit is bepaald in het Besluit omzetbelasting, berekeningswijze voor het BUA drempelbedrag.