Skip to main content

Uw machtigingen voor uw intermediair inzien of intrekken

Gepubliceerd op: dinsdag 01 augustus 2023 | 7:50

Maakt u voor uw belastingzaken gebruik van een belastingadviseur of boekhouder (intermediair)? En hebt u uw intermediair gemachtigd om digitale gegevens van u te ontvangen via de Belastingdienst? Vanaf 1 augustus 2023 kunt u uw geregistreerde machtigingen zelf inzien of eventueel intrekken.

Waarom toestemming nodig voor gegevensuitwisseling?

Via Digipoort kunnen intermediairs aangifte doen voor particuliere klanten of ondernemers. Ook kunnen zij toeslagen regelen of de administratie voor de motorrijtuigenbelasting doen. Daarvoor hebben zij gegevens van hun klanten nodig via de Belastingdienst. Die gegevens verstrekken wij alleen als particulieren of ondernemers hiervoor toestemming hebben gegeven en er een actieve geregistreerde machtiging is.

Registraties van machtigingen inzien en intrekken: particulieren en ondernemers

De machtigingen van particulieren en ondernemers zijn geregistreerd op hun burgerservicenummer (bsn) en op het KVK-nummer van hun intermediair. Vanaf 1 augustus 2023 kunnen particulieren en ondernemers deze registraties zelf inzien (en eventueel intrekken). Hiervoor kunnen zij met DigiD inloggen bij Logius via Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen.

Registraties van machtigingen inzien en intrekken: organisaties

De machtigingen die een organisatie heeft afgegeven, zijn geregistreerd op het RSIN van de organisatie en op het KVK-nummer van hun intermediair. Binnenkort kunnen organisaties deze registraties zelf inzien (en eventueel intrekken) via Logius. Ook intermediairs beschikken dan over deze functionaliteit. Hierover volgt op een later moment nadere informatie.

De rol van Logius en Digipoort

Logius zorgt ervoor dat Digipoort altijd beschikbaar is en juist werkt. Digipoort is het beveiligde digitale kanaal van de overheid. Hier wordt berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld. Ook de digitale berichten van de Belastingdienst.
Daarnaast beheert Logius het machtigingenregister en maakt Logius de juiste koppelingen tussen alle systemen. In het machtigingenregister staat welke organisatie gemachtigd is om berichten en gegevens voor een specifieke klant digitaal op te halen.