Skip to main content

Minimumuurloon gaat in op 1 januari 2024

Gepubliceerd op: vrijdag 07 juli 2023 | 11:21

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur.

De invoering van het minimumuurloon betekent in veel gevallen dat afspraken in cao’s en arbeidscontracten aangepast moeten worden om te voldoen aan de nieuwe systematiek van de wet. Het vraagt in veel gevallen ook om aanpassing van salarisadministratie-systemen.

Nu werkt de ene werknemer 40 uur en de andere werknemer 36 uur per week voor hetzelfde minimum(maand)loon. Daardoor kent de ene sector een lager uurloon dan de andere sector. De invoering van een vast minimumuurloon maakt aan deze situatie een einde. Het minimumuurloon is resultaat van het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede-Kamerleden Kathmann en Maatoug.

Werkgevers hebben nog een half jaar om zich voor te bereiden op de komst van het minimumuurloon. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een kennisdocument opgesteld met veelgestelde vragen en voorbeeldberekeningen om iedereen op weg te helpen.