Skip to main content

Ondernemers experimenteren steeds meer met circulaire economie

Gepubliceerd op: dinsdag 16 mei 2023 | 11:30

Steeds meer ondernemers vragen subsidie aan voor projecten die bijdragen aan een circulaire economie. Het aantal circulaire projecten is zelfs nog nooit zo groot geweest als in 2021. Het aantal steeg met ruim 30% ten opzichte van vorig jaar. De projecten gaan vooral over plastics, chemicaliën en bouwmaterialen. Dit blijkt uit het jaarlijkse RVO-monitoringsrapport Circulaire Economie.

Van plastics tot waterstof
De grote stijging in subsidies is vooral te danken aan het subsidiegeld uit het Innovation Fund. In 2021 kwamen er ruim 630 circulaire projecten bij met een totaal subsidiebedrag van € 429,1 miljoen. Na de focus op projecten voor plastics, chemicaliën en bouwmaterialen, volgt waterstof uit huishoudelijk afval dat in het Innovation Fund-project centraal staat.

Bouwsector en de MIA\Vamil
De bouwsector is een branche die ook veel steun ontvangt, voornamelijk met de MIA\Vamil en de Regeling groenprojecten. De meeste projecten richten zich op het sluiten van ketens, zoals (her)gebruik van (biobased) grondstoffen en terugwinnen van brandstoffen, energie en warmte. Het aandeel van biobased subsidies steeg flink, van € 78,9 miljoen in 2020 naar € 223,9 miljoen in 2021. Dat is 2,8 keer zo veel.

Naast de subsidies ging er ook € 114,7 miljoen aan fiscale vrijstelling via WBSO en MIA\Vamil naar circulair onderzoek en investeringen. Dit komt neer op 38% van het totale MIA\Vamil- budget en 5% van het WBSO-budget. De WBSO stimuleert innovatie en laat ons zien met welke thema’s van innovatie we in Nederland bezig zijn. Zo zien we dat met deze 5% het speur- en ontwikkelingswerk gericht op de circulaire economie nog niet bovenaan de agenda van bedrijven staat.

Financiële steun voor circulaire projecten
Van de relevante subsidies en fiscale regelingen voor circulaire economie gaat gemiddeld 17% naar circulaire projecten. In 2020 was dit gemiddeld 9%. In 2021 steunde het Rijk, de EU en provincies de circulaire economie in Nederland met totaal € 634,6 miljoen. De verdeling was:

  • De Europese unie droeg € 257,8 miljoen bij in 2021, 3,6 keer zo veel als in 2020 (€ 72 miljoen).
  • De provincies betaalden voor zover bekend € 16,3 miljoen.
  • Het Rijk investeerde € 155,1 miljoen aan subsidies, 10,8% meer dan in 2020 (€ 140 miljoen). Aan fiscale tegemoetkomingen investeerde het Rijk € 114,7 miljoen, 48,4% meer dan in 2020 (€ 77,3 miljoen).
  • Via geldstromen van het Rijk buiten Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Regieorgaan SIA om, ging ongeveer € 90,8 miljoen naar circulaire projecten. Daarvan besteedde de Wageningen Universiteit € 16,3 miljoen.