Skip to main content

Nieuwe regels voor tijdelijke terrassen

Gepubliceerd op: dinsdag 09 maart 2021 | 15:01

Ook in 2021 is de behoefte aan extra terrasruimte voor de horecaondernemers groot. Om aan deze wens tegemoet te komen heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt nieuwe beleidsregels voor deze tijdelijke terrassen vastgesteld.

Tijdig inspelen
“Op deze wijze willen we de horecaondernemers ondersteunen zodra de horeca weer open mag. De nieuwe beleidsregels leiden tot versoepeling van de eindtijd van de tijdelijke terrassen en het gebruik (muziek) van de terrassen. De regels hiervoor worden gelijkgetrokken met de regels voor bestaande terrassen.  Nu we tijdig kunnen inspelen op de te verwachte vraag naar tijdelijke terrasuitbreiding is het gewenst om uit zorgvuldigheid naar betrokken inwoners terug te gaan naar de uniforme voorbereidingsprocedure van Delft. Daartoe is een wijziging van de APV aangeboden aan de gemeenteraad. 

Niet onnodig lang wachten
Omdat de horeca op dit moment nog gesloten is vanwege de coronamaatregelen,  kunnen we de tijd benutten om de uniforme voorbereidingsprocedure te doorlopen. Als de horeca weer mag opstarten voordat de procedure is afgerond, dan zullen wij dit na een korte toetsing gedogen. Op deze manier hoeven horecaondernemers niet onnodig lang te wachten op een beslissing”, aldus de burgemeester.

Criteria
Horecaondernemers kunnen binnenkort  een vergunning aanvragen voor een tijdelijke terrasuitbreiding. De gemeente beoordeelt aanvragen aan de hand van een aantal criteria. Zo wordt gekeken naar eventuele hinder of overlast voor de omgeving. En of het mogelijk is om anderhalve meter afstand in acht te nemen voor zowel omwonenden, de bezoekers van het terras en voor passerende voetgangers en fietsers.  

Horecaondernemers kunnen voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen een aanvraagformulier opvragen via de speciale ondernemerspagina