Delft op koers voor Omgevingswet

Gepubliceerd op: woensdag 26 februari 2020 | 13:27

De omgevingsvisie is op hoofdlijnen klaar en de voorbereidingen voor de Omgevingswet gaan volgens plan. Van 10 tot 12 maart gaat de gemeente in gesprek met inwoners, partners en ondernemers om te kijken of de gekozen koers in de omgevingsvisie herkend wordt. De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2021.

Omgevingsvisie bijna klaar
Hoe ziet de toekomst van Delft er uit? Waar wil Delft meer bedrijvigheid en waar vooral verduurzamen? Waar sporten en ontspannen we in de toekomst? Waar versterken we leefbare woonwijken?  Dat staat in de omgevingsvisie van Delft. Die visie maken we met de stad. De omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen omgevingsplan. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen in Delft.

Week van de omgevingsvisie
Vorig jaar presenteerde de gemeente al de resultaten van de gesprekken met de stad, tijdens het evenement ‘Ons Delft, maak de stad’. Die resultaten zijn verwerkt in de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staan zes richtingen waarin Delft zich kan ontwikkelen: de toekomstperspectieven van Delft. Dat zijn: leefbare woonwijken, duurzaam, voorzieningen, innovatie en technologie, bereikbaar en cultuur. Delft is in de omgevingsvisie verdeeld in vijf soorten gebieden, met eigen kenmerken en toekomstperspectieven.

In gesprek gaan
Iedereen is uitgenodigd om in gesprek te gaan over de toekomstperspectieven van Delft. Dit kan op:

Dinsdag 10 maart van 15.00 - 17.00 uur : Kopie Koffie, Chopinlaan 377
Dinsdag 10 maart van 18.00 - 20.00 uur:  Hogeschool InHolland, Rotterdamseweg 141
Woensdag 11 maart van 15.00 - 17.00 uur: Maria Bernadette School, Aan 't Verlaat 30
Woensdag 11 maart van 18.00 - 20.00 uur: Stadskantoor, Stationsplein 1
Donderdag 12 maart van 19.00 - 21.00 uur: Stadskantoor, Stationsplein 1 (voor bedrijven en organisaties)    

Besluitvorming over de omgevingsvisie

De gesprekken in de week van de omgevingsvisie zijn nog informeel. De reacties van de stad worden gebruikt voor de laatste aanpassingen in de ontwerp-omgevingsvisie. Daarna wordt de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage gelegd. Dan kan iedereen zijn zienswijzen naar voren brengen. Dat is het formele traject. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad van Delft de visie vast. Dat gebeurt waarschijnlijk in oktober.

Omgevingswet
De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de stad. Meer informatie is te vinden op de speciale pagina over de omgevingsvisie.

Delft Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Business Plaza Nederland biedt met Delft Business Plaza alle ondernemers uit Delft en omgeving een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL